Obec Hôrka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.03.2019 Poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc.
100.00 €/mesiac bez DPH Obec Hôrka MO&AD, s.r.o. 21.02.2019
07.03.2019 nájom hrobového miesta
2019/0200004
10.00 € s DPH Dušan Jozef Slamený Obec Hôrka 01.03.2019
26.02.2019 úplné vybavenie vecí v rozsahu: -zastupovanie spoločnosti pred súd.orgánmi, pred špec. orgánmi na úseku ŠS, resp. inými subjektmi, - príprava listín o právnych úkonoch, príprava návrhov zmlúv a právnych stanovísk, -poskytovanie právnych rád, rozborov, stanovísk a konzultácii vo veciach pracovno-právnych, - posudzovanie, konzultovanie a príprava zmlúv, ako aj iných právnych predpisov, - poskytovanie právnych rád a konzultácii pri zákl. dokumentoch vrátane ich prípravy a vyhotovenia, - iná právna pomoc spočívajúca v právnom poradenstve a konzultáciách, v rozsahu 10 hodín za kalendárny mesiac.
270.00 €/mesiac bez DPH Obec Hôrka Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o. 25.02.2019
21.02.2019 1. časť - naviac práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve- príloha č. 1 tohto Dodatku, - nerealizované stavebné práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy -príloha č. 2 tohto Dodatku.
72548.81 € bez DPH Obec Hôrka STAV-ING Poprad s.r.o. 26.11.2018
21.02.2019 2. časť - naviac práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve - príloha č. 1 tohto Dodatku - nerealizované stavebné práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy - príloha č. 2 tohto Dodatku
0.00 € s DPH Obec Hôrka STAV-ING Poprad s.r.o. 26.11.2018
11.02.2019 zabezpečenie vykonávania triedeného zberu
2
0.00 € s DPH Obec Hôrka NATUR-PACK, a.s. 07.02.2019
08.02.2019 nájom hrobového miesta
2019/0200003
10.00 € s DPH Stanislav Fajčák Obec Hôrka 08.02.2019
07.02.2019 poskytnutie služby Magio Internet XL - VDSL
0.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 15.01.2019
31.01.2019 prenájom reklamnej plochy
100.00 € s DPH Brantner Poprad, s. r. o. Obec Hôrka 30.01.2019
31.01.2019 úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
ZS-16-1-2019-Sk
0.00 € s DPH Obec Hôrka Galileo Corporation s.r.o. 29.01.2019
31.01.2019 nájom hrobového miesta
2019/0200002
10.00 € s DPH Dušan Spišák Obec Hôrka 29.01.2018
31.01.2019 dielo - webové sídlo s prezentáciou www.obechorka.sk
SOD-16-1-2019-Sk
1290.00 € bez DPH Obec Hôrka Galileo Corporation s.r.o. 29.01.2019
31.01.2019 zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa www.obechorka.sk
SOP-16-1-2019-SK
399.00 € bez DPH Obec Hôrka Galileo Corporation s.r.o. 29.01.2019
31.01.2019 rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR+, zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL
BAL-16-1-2019-Sk
430.00 € bez DPH Obec Hôrka Galileo Corporation s.r.o. 29.01.2019
29.01.2019 Doplnkové dôchodkové sporenie
109003639
0.00 € s DPH Obec Hôrka AXA d.d.s., a.s. 29.01.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 962.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 64 65