Obec Hôrka

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
21.01.2019 dodávka a montáž vinylovej podlahy pre ZŠ Hôrka
552018
8720.24 € s DPH Obec Hôrka ProPodlahy s.r.o. 21.11.2018
23.05.2018 výstavba materskej škôlky a rekonštrukcia kuchyne
532619.48 € s DPH Obec Hôrka STAV-ING Poprad, s.r.o. 23.05.2018
04.12.2017 Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska Obce Hôrka
20833.33 € bez DPH Obec Hôrka Laden s.r.o. 18.09.2015
04.12.2017 Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska na miestnom cintoríne v Kišovciach
23712.06 € bez DPH Obec Hôrka Brumax, s.r.o. 21.09.2015
04.12.2017 Oprava podlahovej krytiny v II. triede Základnej školy obce Hôrka
2772.44 € bez DPH Obec Hôrka PRO PODLAHY 14.12.2016
04.12.2017 Oprava strechy na Dome smútku v Obci Hôrka
8177.00 € bez DPH Obec Hôrka Metrotile CE, s.r.o. 19.05.2017
30.12.2014 Monografia obce Hôrka
16830.00 € s DPH Obec Hôrka Ing. Igor Bobák - VARIA 12.05.2014
30.12.2014 Obstaranie odborne spôsobilej osoby
1900.00 € bez DPH Obec Hôrka Ing. Slavomír Božoň, BSK - EUROPE 15.07.2014
30.12.2014 Asfaltovanie miestnej komunikácie
11900.00 € bez DPH Obec Hôrka JUNO DS, s.r.o. 31.07.2014
30.12.2014 Zateplenie strešných priestorov
2598.99 € bez DPH Obec Hôrka AXA UNIVERZA, s.r.o. 01.08.2014
30.12.2014 plastové okná a dvere
1200.00 € bez DPH Obec Hôrka MONY - Molčány Jozef 01.08.2014
30.12.2014 Asfaltovanie - oprava cesty
4291.69 € bez DPH Obec Hôrka JUNO DS, s.r.o. 04.08.2014
30.12.2014 Realizácia komunikácie
52525.00 € bez DPH Obec Hôrka EUROVIA SK, a.s. 11.09.2014
30.04.2014 Územnoplánovacia dokumentácia Obce Hôrka - Územný plán Obce Hôrka: Prieskumy a rozbory, Zadanie, Koncept, Návrh ÚPN-O vrátane čistopisu
15000.00 € s DPH Obec Hôrka Ing. arch. Ján Bátora 08.11.2013
30.04.2014 "Obstarávateľská činnosť na Územný plán Obce Hôrka"
3000.00 € s DPH Obec Hôrka RNDr. Eleonóra Weissová 03.03.2014
Zobrazených 1 - 15 z celkových 21.
« Predchádzajúca 1