Obec Hôrka

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
30.12.2014 Monografia obce Hôrka
16830.00 € s DPH Obec Hôrka Ing. Igor Bobák - VARIA 12.05.2014
30.12.2014 Obstaranie odborne spôsobilej osoby
1900.00 € bez DPH Obec Hôrka Ing. Slavomír Božoň, BSK - EUROPE 15.07.2014
30.12.2014 Asfaltovanie miestnej komunikácie
11900.00 € bez DPH Obec Hôrka JUNO DS, s.r.o. 31.07.2014
30.12.2014 Zateplenie strešných priestorov
2598.99 € bez DPH Obec Hôrka AXA UNIVERZA, s.r.o. 01.08.2014
30.12.2014 plastové okná a dvere
1200.00 € bez DPH Obec Hôrka MONY - Molčány Jozef 01.08.2014
30.12.2014 Asfaltovanie - oprava cesty
4291.69 € bez DPH Obec Hôrka JUNO DS, s.r.o. 04.08.2014
30.12.2014 Realizácia komunikácie
52525.00 € bez DPH Obec Hôrka EUROVIA SK, a.s. 11.09.2014
30.04.2014 Územnoplánovacia dokumentácia Obce Hôrka - Územný plán Obce Hôrka: Prieskumy a rozbory, Zadanie, Koncept, Návrh ÚPN-O vrátane čistopisu
15000.00 € s DPH Obec Hôrka Ing. arch. Ján Bátora 08.11.2013
30.04.2014 "Obstarávateľská činnosť na Územný plán Obce Hôrka"
3000.00 € s DPH Obec Hôrka RNDr. Eleonóra Weissová 03.03.2014
31.01.2014 Zateplenie objektu Materskej školy v Hôrke
27977.75 € bez DPH Obec Hôrka BRUMAX, s.r.o. 15.07.2013
31.01.2014 IBV Hôrka - časť Baňa - osadenie dažďových uličných vpustí
6155.75 € bez DPH Obec Hôrka BEPAX, s.r.o. 10.09.2013
31.01.2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrka
29981.43 € bez DPH Obec Hôrka JUNO DS, s.r.o. 10.10.2013
31.01.2014 Oprava chodníka pri "Pánskej záhrade"
5300.00 € s DPH Obec Hôrka KLARSTAV Spišská Belá 15.10.2013
31.01.2014 Spevnenie miestnej komunikácie Hôrka I. etapa a spevnenie miestnej komunikácie II. etapa
14468.82 € bez DPH Obec Hôrka JUNO DS, s.r.o. 27.11.2013
31.01.2014 Oprava strechy na základnej škole v obci Hôrka
15583.34 € bez DPH Obec Hôrka AXA - UNIVERSAL, s.r.o. 13.12.2013
Zobrazených všetkých 15.