Obec Hôrka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.03.2019 nájom hrobového miesta
1_k_201000219
10.00 € s DPH Krišik Obec Hôrka 19.03.2019
20.03.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku SpKCH na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
872.40 €/rok s DPH Spišská katolícka charita Obec Hôrka 06.02.2019
20.03.2019 zmena ceny služby - zmluvná pokuta
9/7/07/0161/15
0.00 € s DPH Obec Hôrka Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19.03.2019
14.03.2019 nájom hrobového miesta
2019/0200005
7.50 €/rok s DPH Martina Ratkovská Obec Hôrka 06.03.2019
14.03.2019 nájom hrobového miesta
2019/0200006
7.50 €/rok s DPH Martina Ratkovská Obec Hôrka 06.03.2019
13.03.2019 PROLUX PROMCS Model M110W a SPH
470.40 € s DPH Obec Hôrka Poslanci Obecného zastupiteľstva v Hôrke 28.02.2019
13.03.2019 Licencia na používanie Diela umiestneného na www.tendernet.sk
300.00 €/rok s DPH Obec Hôrka TENDERnet s.r.o. 01.03.2019
08.03.2019 Poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc.
100.00 €/mesiac s DPH Obec Hôrka MO&AD, s.r.o. 21.02.2019
07.03.2019 nájom hrobového miesta
2019/0200004
10.00 € s DPH Dušan Jozef Slamený Obec Hôrka 01.03.2019
26.02.2019 úplné vybavenie vecí v rozsahu: -zastupovanie spoločnosti pred súd.orgánmi, pred špec. orgánmi na úseku ŠS, resp. inými subjektmi, - príprava listín o právnych úkonoch, príprava návrhov zmlúv a právnych stanovísk, -poskytovanie právnych rád, rozborov, stanovísk a konzultácii vo veciach pracovno-právnych, - posudzovanie, konzultovanie a príprava zmlúv, ako aj iných právnych predpisov, - poskytovanie právnych rád a konzultácii pri zákl. dokumentoch vrátane ich prípravy a vyhotovenia, - iná právna pomoc spočívajúca v právnom poradenstve a konzultáciách, v rozsahu 10 hodín za kalendárny mesiac.
270.00 €/mesiac bez DPH Obec Hôrka Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o. 25.02.2019
21.02.2019 1. časť - naviac práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve- príloha č. 1 tohto Dodatku, - nerealizované stavebné práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy -príloha č. 2 tohto Dodatku.
72548.81 € bez DPH Obec Hôrka STAV-ING Poprad s.r.o. 26.11.2018
21.02.2019 2. časť - naviac práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve - príloha č. 1 tohto Dodatku - nerealizované stavebné práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy - príloha č. 2 tohto Dodatku
0.00 € s DPH Obec Hôrka STAV-ING Poprad s.r.o. 26.11.2018
11.02.2019 zabezpečenie vykonávania triedeného zberu
2
0.00 € s DPH Obec Hôrka NATUR-PACK, a.s. 07.02.2019
08.02.2019 nájom hrobového miesta
2019/0200003
10.00 € s DPH Stanislav Fajčák Obec Hôrka 08.02.2019
07.02.2019 poskytnutie služby Magio Internet XL - VDSL
0.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 15.01.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 954.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 63 64