Obec Hôrka

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: ThLic. Karol Lev Irrgang PhD.

Adresa dodávateľa: xxx

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: prevod vlastníckeho práva k pozemku

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.11.2018

Datum zverejnenia: 27.11.2018

Dokumenty Pdf Kúpna_zmluva.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 27. November 2018 13:44 )