Obec Hôrka

Obstaranie

Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska Obce Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: Laden s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Majunkeho 4629/10, 058 01 Poprad - sp. Sobota

IČO úspešného uchádača: 36507725

Predmet zákazky: Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska Obce Hôrka

Cena zákazky: 20833.33 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 18.09.2015

Datum zverejnenia: 04.12.2017