Obec Hôrka

Obstaranie

Realizácia komunikácie - vrchná stavba, Obec Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: EUROVIA SK, a.s.

Adresa úspešného uchádača: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO úspešného uchádača: 31651518

Predmet zákazky: Realizácia komunikácie

Cena zákazky: 52525.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 11.09.2014

Datum zverejnenia: 30.12.2014