Obec Hôrka

Obstaranie

"Obstarávateľská činnosť na Územný plán Obce Hôrka"

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: RNDr. Eleonóra Weissová

Adresa úspešného uchádača: Partizánska 700/47, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: "Obstarávateľská činnosť na Územný plán Obce Hôrka"

Cena zákazky: 3000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 03.03.2014

Datum zverejnenia: 30.04.2014