Obec Hôrka

Objednávka

Celoročná objednávka na dodávku hovädzieho a bravčového mäsa a mäsových výrobkov na rok 2019. Množstvo a suma za objednaný tovar sa bude rovnať množstvu a sume uvedenej v jednotlivých faktúrach za rok 2019.

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2019/ŠJZŠ

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: Mäso - Tatry, s.r.o.

Adresa dodávateľa: ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 31723217

Predmet objednávky: Celoročná objednávka na dodávku hovädzieho a bravčového mäsa a mäsových výrobkov na rok 2019. Množstvo a suma za objednaný tovar sa bude rovnať množstvu a sume uvedenej v jednotlivých faktúrach za rok 2019.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Jana Lorincová ( vedúca ŠJ pri MŠ a ZŠ Hôrka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 27.12.2018

Dokumenty