Obec Hôrka

Faktúra

Za potraviny

Identifikácia

Číslo faktúry: 530836778

Identifikácia objednávky: 3/2018/ŠJZŠ

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

IČO dodávateľa: 36019208

Predmet faktúry: Za potraviny

Fakturovaná suma: 81.62 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 17.12.2018

Dátum doručenia: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty