Obec Hôrka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.03.2018 prevod vlastníckeho práva
49.00 € s DPH František Tarbaj a Valeria Tarbajová Obec Hôrka 23.03.2018
22.03.2018 finančná dotácia
2/2018
1000.00 € s DPH Sl.skauting,122.Zbor anj. stráž. Poprad,od.Hôrka Obec Hôrka 19.02.2018
14.03.2018 doplňovanie knižničného fondu
215.00 € s DPH Obec Hôrka Podtatranská knižnica 09.03.2018
14.03.2018 zmena systému triedeného zberu
1
0.00 € s DPH Obec Hôrka NATUR-PACK, a.s. 02.03.2018
13.03.2018 úprava postavenia odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán
0.00 € s DPH Obec Hôrka ZO SLOVES 14.12.2017
22.02.2018 nájom hrobového miesta
2018/0200001
10.00 € s DPH Helena Remiášová Obec Hôrka 21.02.2018
19.02.2018 finančná dotácia
1/2018
7800.00 € s DPH TJ Baník Obec Hôrka 12.02.2018
19.02.2018 finančná dotácia
3/2018
500.00 € s DPH Slovenský zväz chovateľov poštových holubov Hôrka Obec Hôrka 19.02.2018
08.02.2018 oprava textu
1
0.00 € s DPH Slavomír Čonka a Ivana Čonková Obec Hôrka 07.02.2018
07.02.2018 Úprava niektorých záväzných všeobecných podmienok, náležitosti a dojednaní ohľadom čiastkových (realizačných) kúpnych zmlúv, ktoré budú zmluvnými stranami uzatvárané počas trvania tejto rámcovej kúpnej zmluvy.
0.00 € s DPH Obec Hôrka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT) 06.02.2018
05.02.2018 Vykonanie projekčných prác
80.00 € bez DPH Obec Hôrka Eva Kupčová 05.02.2018
01.02.2018 prenájom nebytových priestorov
0.00 € s DPH Ladislav Malučky Obec Hôrka 01.12.2017
29.01.2018 dodávka plynu
4
0.00 € s DPH Obec Hôrka SPP, a.s 26.01.2018
28.12.2017 zriadenie vecného bremena
1
0.00 € s DPH Martin Maník Obec Hôrka 28.12.2017
28.12.2017 vykonávanie menších obecných služieb
17/36/010/75
0.00 € s DPH Obec Hôrka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.10.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 962.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 64 65