Obec Hôrka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.02.2018 oprava textu
1
0.00 € s DPH Slavomír Čonka a Ivana Čonková Obec Hôrka 07.02.2018
07.02.2018 Úprava niektorých záväzných všeobecných podmienok, náležitosti a dojednaní ohľadom čiastkových (realizačných) kúpnych zmlúv, ktoré budú zmluvnými stranami uzatvárané počas trvania tejto rámcovej kúpnej zmluvy.
0.00 € s DPH Obec Hôrka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT) 06.02.2018
05.02.2018 Vykonanie projekčných prác
80.00 € bez DPH Obec Hôrka Eva Kupčová 05.02.2018
01.02.2018 prenájom nebytových priestorov
0.00 € s DPH Ladislav Malučky Obec Hôrka 01.12.2017
29.01.2018 dodávka plynu
4
0.00 € s DPH Obec Hôrka SPP, a.s 26.01.2018
28.12.2017 zriadenie vecného bremena
1
0.00 € s DPH Martin Maník Obec Hôrka 28.12.2017
28.12.2017 vykonávanie menších obecných služieb
17/36/010/75
0.00 € s DPH Obec Hôrka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.10.2017
28.12.2017 vykonávanie menších obecných služieb formou aktivačnej činnosti
17/36/012/36
0.00 € s DPH Obec Hôrka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 11.12.2017
28.12.2017 zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
10
0.00 € s DPH Obec Hôrka Brantner Poprad s. r. o. 13.12.2017
28.12.2017 zmena paušálu akciová ponuka Happy XL
0.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 20.12.2017
28.12.2017 zmena paušálu Happy XS
0.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom a.s. 20.12.2017
27.12.2017 prevod vlastníckeho práva
540.00 € s DPH Slavomír Čonka a Ivana Čonková Obec Hôrka 22.12.2017
15.12.2017 Prenájom nebytových priestorov
250.00 €/rok bez DPH Rosnička Obec Hôrka 18.09.2017
22.11.2017 audit účtovnej závierky a overenie správnosti hospodárenia obce
125/17
500.00 € s DPH Obec Hôrka MIFEST, s.r.o. 07.11.2017
15.11.2017 nájom hrobového miesta
2017/0100154
20.00 € s DPH Jana Lešková Obec Hôrka 24.08.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 954.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 63 64