Obec Hôrka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.03.2012 Kolektívna zmluva pre zamestnancov Obce Hôrka "školstvo" na rok 2012
0.00 € s DPH Obec Hôrka Obec Hôrka - ZŠ a MŠ Hôrka 02.01.2012
19.03.2012 Vydanie platobnej karty
0.00 € s DPH Obec Hôrka Prima banka Slovensko , a.s. 14.02.2012
19.03.2012 Zmena limitu pre platobný príkaz v EUR
SNV000278/2012
0.00 € s DPH Obec Hôrka Prima banka Slovensko , a.s. 06.03.2012
03.03.2012 Aktualizácia programov
č.3
36.00 €/rok s DPH Obec Hôrka Ing. Ján Vlček TOPSET 16.01.2012
03.03.2012 Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľnosti
167/2012-HÚ
0.00 € s DPH Obec Hôrka Katastrálny úrad v Prešove 17.02.2012
03.03.2012 Nákup kníh do obecnej knižnice
200.00 €/rok s DPH Obec Hôrka Podtatranská knižnica v Poprade 14.02.2012
21.02.2012 Odber kuchynského odpadu zo surovín a hotových pokrmov vyprodukovaných v zariadení školského stravovania (ŠJ MŠ Hôrka)
1/2012
22.68 €/rok bez DPH Helena Krojerová Obec Hôrka 09.01.2012
21.02.2012 Odber kuchynského odpadu zo surovín a hotových pokrmov vyprodukovaný v zariadení školského stravovania (ŠJ ZŠ Hôrka)
2/2012
22.56 €/rok bez DPH František Drenčeny Obec Hôrka 09.01.2012
21.02.2012 Dodávka potravinového tovaru podľa aktuálnej cenovej ponuky na základe potvrdenej objednávky kupujúceho pre ŠJ ZŠ Hôrka
12/191/0210/1
0.00 € s DPH Obec Hôrka AG FOODS SK, s.r.o. 10.02.2012
21.02.2012 Dodávka potravinového tovaru podľa aktuálnej cenovej ponuky na základe potvrdenej objednávky kupujúceho (pre ŠJ MŠ Hôrka)
13/191/0210/1
0.00 € s DPH Obec Hôrka AG FOODS SK, s.r.o. 10.02.2012
08.02.2012 Audit účtovnej závierky, overenie správnosti hospodárenia obce
119/11
500.00 € s DPH Obec Hôrka MIFEST s.r.o. 22.09.2011
20.01.2012 Predaj a kúpa posypového štrku 5 t frakcia 48.
50.00 € s DPH Obec Hôrka Gildein Dušan 16.12.2011
13.01.2012 Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
5
0.00 € s DPH Obec Hôrka Brantner Poprad, s.r.o. 16.11.2011
13.01.2012 poskytnutie peňažného daru
50.00 € s DPH Obec Hôrka Brantner Poprad, s.r.o. 01.12.2011
13.01.2012 poskytovanie opatrovateľskej služby
1
3516.00 €/rok bez DPH Obec Hôrka Spišská katolícka charita 28.12.2011
Zobrazených 901 - 915 z celkových 962.
1 2 57 58 59 61 63 64 65