Obec Hôrka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.11.2018 Úrazové poistenie všetkých žiakov Základnej školy Hôrka a detí Materskej školy Hôrka
9140050162
144.45 €/rok s DPH Obec Hôrka UNIQA poisťovňa, a.s. 12.11.2018
13.11.2018 Dodávka potravinového tovaru
0.00 € s DPH Obec Hôrka Ryba Žilina, s.r.o. 12.11.2018
13.11.2018 Dodávka potravinového tovaru
0.00 € s DPH Obec Hôrka Ryba Žilina, s.r.o. 12.11.2018
25.10.2018 pripojenie do distribučnej sústavy
24ZVS00007515074
0.00 € s DPH Obec Hôrka Východoslovenská distribučná, a.s. 22.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby
30.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 18.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejných služieb - balík 2P - AKCIA: INT + TP
40.58 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 17.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby - Biznis linka M
19.99 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 16.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby - program: Biznis linka S
14.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 16.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby - program Biznis linka L
30.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 16.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejných služieb - Biznis ISDN Uni 200
29.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 17.10.2018
15.10.2018 Dodanie herných prvkov detského ihriska podľa prílohy č. 1 a kompletná montáž prvkov na mieste realizácie, výkopové práce na kotvenie prvkov, osadenie, ukotvenie do pripravených základov a betonáž základu prvkov.
8919.06 € s DPH Obec Hôrka Enercom s.r.o. 15.10.2018
15.10.2018 Aktivácia a poskytovanie programu Služieb Mágio Internet vzduchom
9919343464
39.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 12.10.2018
12.10.2018 zriadenie vecného bremena
0.00 € s DPH Erika Filipová Obec Hôrka 11.10.2018
09.10.2018 -dodávka vody verejným vodovodom -odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
831/110/18Pv
0.00 € s DPH Obec Hôrka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 28.09.2018
09.10.2018 -aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení, -záväzok organizátora realizovať činnosť podľa článku II dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, - úprava práv a povinností účastníkov dohody
18/36/010/28
0.00 € s DPH Obec Hôrka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 02.10.2018
Zobrazených 46 - 60 z celkových 962.
1 2 4 6 7 8 9 64 65