Obec Hôrka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby - program Biznis linka L
30.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 16.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejných služieb - Biznis ISDN Uni 200
29.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 17.10.2018
15.10.2018 Dodanie herných prvkov detského ihriska podľa prílohy č. 1 a kompletná montáž prvkov na mieste realizácie, výkopové práce na kotvenie prvkov, osadenie, ukotvenie do pripravených základov a betonáž základu prvkov.
8919.06 € s DPH Obec Hôrka Enercom s.r.o. 15.10.2018
15.10.2018 Aktivácia a poskytovanie programu Služieb Mágio Internet vzduchom
9919343464
39.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 12.10.2018
12.10.2018 zriadenie vecného bremena
0.00 € s DPH Erika Filipová Obec Hôrka 11.10.2018
09.10.2018 -dodávka vody verejným vodovodom -odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
831/110/18Pv
0.00 € s DPH Obec Hôrka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 28.09.2018
09.10.2018 -aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení, -záväzok organizátora realizovať činnosť podľa článku II dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, - úprava práv a povinností účastníkov dohody
18/36/010/28
0.00 € s DPH Obec Hôrka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 02.10.2018
25.09.2018 Predĺženie doby nájmu
Dodatok č. 1/2018
0.00 € s DPH Súkromná základná umelecká škola Rosnička Obec Hôrka 03.09.2018
21.09.2018 Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v rámci programu "Školské ovocie" pre škol. rok 2018/2019 (ŠJ MŠ Hôrka)
0.00 € s DPH Obec Hôrka LUNYS, s.r.o. 03.09.2018
21.09.2018 Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v rámci programu "Školské ovocie" pre škol. rok 2018/2019 (ŠJ ZŠ Hôrka)
0.00 € s DPH Obec Hôrka LUNYS, s.r.o. 03.09.2018
17.09.2018 prevod vlastníckeho práva
24.00 € s DPH Ing. Stanislav Vlčák a Mgr. Anna Vlčáková Obec Hôrka 14.09.2018
12.09.2018 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnica a Bezkriedy Plus
DBK/18/06/1512
12.00 €/rok s DPH Obec Hôrka KOMENSKY, s.r.o. 31.08.2018
06.09.2018 preložka plynárenského zariadenia
0.00 € s DPH Obec Hôrka SPP - distribúcia, a.s. 28.08.2018
14.08.2018 nájom hrobového miesta
2018/0200016
22.50 € s DPH Jozef Tóth Obec Hôrka 27.07.2018
14.08.2018 nájom hrobového miesta
2018/0200017
22.50 € s DPH Jozef Tóth Obec Hôrka 27.07.2018
Zobrazených 46 - 60 z celkových 954.
1 2 4 6 7 8 9 63 64