Obec Hôrka

Zmluva

Kúpna zmluva medzi Obcou Hôrka (ŠJZŠ) a COOP Jednota Poprad

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad, spotr. družstvo

Adresa dodávateľa: 058 01 Poprad, Námestie sv. Egídia 27

IČO dodávateľa: 00 169 102

Predmet zmluvy: Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar - potraviny podľa objednávok pre ŠJ pri ZŠ Hôrka

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 27.12.2018

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva medzi COOP Jednota Poprad a Obcou Hôrka ŠJZŠ.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Štvrtok 27. December 2018 14:53 )