Obec Hôrka

Zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2019

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: ZO SLOVES

Adresa dodávateľa: Hôrka

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: úprava postavenia odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.11.2018

Datum zverejnenia: 29.11.2018

Dokumenty Pdf Kolektívna_zmluva_2019.pdf ( veľkosť: 4,8 MB, aktualizované: Štvrtok 29. November 2018 10:04 )