Obec Hôrka

Zmluva

Skupinové úrazové poistenie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9140050162

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: UNIQA poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: 851 01 Bratislava, Krasovského 15

IČO dodávateľa: 00 653 501

Predmet zmluvy: Úrazové poistenie všetkých žiakov Základnej školy Hôrka a detí Materskej školy Hôrka

Zmluvná cena: 144.45 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.11.2018

Datum zverejnenia: 19.11.2018

Dokumenty Pdf Poistná zmluva 9140050162 skupinové úrazové poistenie.pdf ( veľkosť: 451,1 KB, aktualizované: Pondelok 19. November 2018 13:43 )