Obec Hôrka

Zmluva

Zmluva o dodávke plynu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet zmluvy: zmluva o dodávke plynu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.11.2018

Datum zverejnenia: 19.11.2018

Dokumenty Pdf Zmluva_o_dodávke_plynu.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Pondelok 19. November 2018 12:04 )