Obec Hôrka

Zmluva

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Identifikácia

Číslo zmluvy: 24ZVS00007515074

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.10.2018

Datum zverejnenia: 25.10.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení.pdf ( veľkosť: 3 MB, aktualizované: Štvrtok 25. Október 2018 10:28 )