Obec Hôrka

Obstaranie

Osadenie uličných vpustí

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: BEPAX, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Rovná 4242/5, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: IBV Hôrka - časť Baňa - osadenie dažďových uličných vpustí

Cena zákazky: 6155.75 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.09.2013

Datum zverejnenia: 31.01.2014