Obec Hôrka

Obstaranie

Zateplenie MŠ

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: BRUMAX, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: 059 12 Hôrka 510

IČO úspešného uchádača: 44671598

Predmet zákazky: Zateplenie objektu Materskej školy v Hôrke

Cena zákazky: 27977.75 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 15.07.2013

Datum zverejnenia: 31.01.2014