Obec Hôrka

Obstaranie

Oprava strechy na Dome smútku v Obci Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: Metrotile CE, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Partizánska 2900, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36654051

Predmet zákazky: Oprava strechy na Dome smútku v Obci Hôrka

Cena zákazky: 8177.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 19.05.2017

Datum zverejnenia: 04.12.2017