Obec Hôrka

Obstaranie

Oprava podlahovej krytiny v II. triede Základnej školy obce Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: PRO PODLAHY

Adresa úspešného uchádača: Štefánikova 8, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 45479089

Predmet zákazky: Oprava podlahovej krytiny v II. triede Základnej školy obce Hôrka

Cena zákazky: 2772.44 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 14.12.2016

Datum zverejnenia: 04.12.2017