Obec Hôrka

Obstaranie

Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska na miestnom cintoríne v Kišovciach

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: Brumax, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Hôrka 510, 059 12 Hôrka

IČO úspešného uchádača: 44671598

Predmet zákazky: Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska na miestnom cintoríne v Kišovciach

Cena zákazky: 23712.06 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 21.09.2015

Datum zverejnenia: 04.12.2017