Obec Hôrka

Obstaranie

Asfaltovanie - oprava - živicového povrchu cesty Kišovce - Juh

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: JUNO DS, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 36501522

Predmet zákazky: Asfaltovanie - oprava cesty

Cena zákazky: 4291.69 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.08.2014

Datum zverejnenia: 30.12.2014