Obec Hôrka

Obstaranie

Zateplenie strešných priestorov v zdravotnom stredisku v Hôrke

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: AXA UNIVERZA, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Spišská Nová Ves

IČO úspešného uchádača: 46038108

Predmet zákazky: Zateplenie strešných priestorov

Cena zákazky: 2598.99 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 01.08.2014

Datum zverejnenia: 30.12.2014