Obec Hôrka

Obstaranie

Asfaltovanie - položenie podkladovej vrstvy cesta Hôrka - za zastávkou Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: JUNO DS, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 36501522

Predmet zákazky: Asfaltovanie miestnej komunikácie

Cena zákazky: 11900.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 31.07.2014

Datum zverejnenia: 30.12.2014