Obec Hôrka

Obstaranie

Obstaranie verejného obstarávateľa na opravu asfaltovania cesty

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: Ing. Slavomír Božoň, BSK - EUROPE

Adresa úspešného uchádača: ul. Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 41299337

Predmet zákazky: Obstaranie odborne spôsobilej osoby

Cena zákazky: 1900.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 15.07.2014

Datum zverejnenia: 30.12.2014