Obec Hôrka

Obstaranie

Vydanie Monografie obce Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: Ing. Igor Bobák - VARIA

Adresa úspešného uchádača: Spišská Nová Ves

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Monografia obce Hôrka

Cena zákazky: 16830.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 12.05.2014

Datum zverejnenia: 30.12.2014