Obec Hôrka

Obstaranie

Vypracovanie Územného plánu Obce Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: Ing. arch. Ján Bátora

Adresa úspešného uchádača: Lúčna 39/23, 971 01 Prievidza

IČO úspešného uchádača: 43827938

Predmet zákazky: Územnoplánovacia dokumentácia Obce Hôrka - Územný plán Obce Hôrka: Prieskumy a rozbory, Zadanie, Koncept, Návrh ÚPN-O vrátane čistopisu

Cena zákazky: 15000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 08.11.2013

Datum zverejnenia: 30.04.2014