Obec Hôrka

Objednávka

Celoročná objednávka na dodávku rôzneho potravinárskeho tovaru na rok 2018. Množstvo a suma za objednaný tovar sa bude rovnať množstvu a sume uvedenej v jednotlivých faktúrach za rok 2018.

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2018/ŠJMŠ

Názov zmluvy: Kúpna zmluva medzi Obcou Hôrka (ŠJMŠ) a Rybou Žilina

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: Ryba Žilina, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 010 01 Žilina, Hviezdoslavova ul. 5

IČO dodávateľa: 31563490

Predmet objednávky: Celoročná objednávka na dodávku rôzneho potravinárskeho tovaru na rok 2018. Množstvo a suma za objednaný tovar sa bude rovnať množstvu a sume uvedenej v jednotlivých faktúrach za rok 2018.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Jana Lorincová ( vedúca ŠJ pri MŠ a ZŠ Hôrka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.11.2018

Datum zverejnenia: 13.11.2018

Dokumenty