Obec Hôrka

Objednávka

Objednávame si u Vás opravu a revíziu bleskozvodu na budove ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 492018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hôrka

Adresa objednávateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO objednávateľa: 00326194

Názov dodávateľa: Herz-Jozef Hromják

Adresa dodávateľa: Tomášikova 2502, Poprad

IČO dodávateľa: 43414192

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás opravu a revíziu bleskozvodu na budove ZŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc.Janka Valasová ( ekonómka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.10.2018

Datum zverejnenia: 11.10.2018

Dokumenty