Obec Hôrka

Faktúra

Za školské čerstvé mlieko

Identifikácia

Číslo faktúry: 71840828

Identifikácia objednávky: 6/2018/ŠJMŠ

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov dodávateľa: Tatranská mliekáreň

Adresa dodávateľa: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31654363

Predmet faktúry: Za školské čerstvé mlieko

Fakturovaná suma: 2.76 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.12.2018

Dátum doručenia: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty